Tin mới
Thông báo_Danh sách tham gia ôn luyên Đội tuyển học sinh giỏi năm học 2019-2010
- Có điều chỉnh, bổ sung GVBM bồi dưỡng HSG năm học 2019-2020 (do có số lượng lớn HS lớp 7, 8 tham gia); - GVBM có số học sinh đăng ký tham gia trùng môn ôn luyện đề nghị tư vấn cho học sinh và thống nhất báo về HT chậm nhất 10h00' sáng mai (14/5/2019).
1 DS ĐỘI TUYỂN HSG NĂM HỌC 2019-2020_14h_14_5_2019.xls