Tin mới
Kế hoạch HĐ Tháng 5_20182019

      UBND HUYỆN PHÚ RIỀNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số: 10/KHT-THCSND                                     Phú Riềng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05

Năm học 2018-2019


Stt

Nội dung

Thời gian

1

BGH

- Chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động từ tuần 38 đến tuần 41 (từ ngày 02/5 đến 31/5).

- Duyệt KH tháng tổ CM.

- Tổ chức dạy và học đúng theo PPCT.

- Tổ chức dạy ôn tập cho học sinh khối 9 lên 10, tổ chức thi thử lần 2 (ngày 4/5/2019), lần 3 (25/5/2019);

- Tổ chức cho học sinh khối 6, 7, 8 thi HK2;

- Báo cáo thống kê cuối năm về PGD theo quy định;

- Tổ chức chấm, trả, sửa bài cho học sinh;

- Tổ chức nhập điểm, vào học bạ;

- Tổ chức xét lên lớp, ở lại;

- Tổ chức họp HĐ thi đua, khen thưởng nhà trường (bình xét thi đua lớp, HS cuối năm);

- Tổ chức xét TN THCS;

- Tổ chức cho học sinh thi lại;

- Họp HĐTĐKT (bình xét thi đua Tập thể, cá nhân CCVC cuối năm);

- Tổ chức kiểm tra, bàn giao CSVC cuối năm học hoàn thành trước ngày tổng kết trường;

- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp học trước khi nghỉ hè;

- Xét tuyển sinh đầu vào lớp 6 năm học 2019-2020 (Đ/c Lập);

- Tổng kết HĐSP; Tổng hợp đánh giá viên chức, Chuẩn P.HT, Chuẩn HT; Chuẩn NNGV.

- Tổng kết trường; Chia tay học sinh Khối 9 ra trường.

- Thực hiện nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4; 01/5 theo Thông báo của UBND huyện;

- Tổ chức cho các lớp, các bộ phận bàn giao CSVC lại cho nhà trường sau khi kiểm tra CSVC cuối năm (giao đ/c Lập và đ/c Mai TBTTND tổ chức thực hiện);

- Giải quyết kịp thời các CĐCS cho CCVC (thêm giờ, lương, ...)

- Tổ chức thanh lý hợp đồng thời vụ theo quy định.

- Tổ chức họp PHHS có con em thuộc đội tuyển HSG nhà trường thuộc các lớp 8a1,2; 9a1,2 (đ/c Lập cùng GVCN).

 

 

 

Đ/c Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong tháng

2

Công đoàn

- Chuẩn bị đầy đủ căn cứ để tiến hành xét thi đua cuối năm theo A, B, C (quy chế thi đua, nội quy, quy định cơ quan, hồ sơ minh chứng); Phối hợp cùng nhà trường trong công tác bình xét thi đua cuối năm làm căn cứ đánh giá, xếp loại VC cuối năm;

- Duy trì giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CCVC đơn vị.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng và tiến hành tổ chức đánh giá chuẩn HT, chuẩn P.HT theo sự ủy quyền của HT.

- Thực hiện lập kế hoạch, báo cáo kịp thời các hoạt động phong trào trong trường, ngành triển khai.

- Hướng dẫn tập thể, cá nhân CCVC nhà trường làm báo cáo thành tích cuối năm, …;

- Thực hiện việc báo cáo về Công đoàn ngành giáo dục theo quy định;

- Phối hợp cùng nhà trường trong công tác Tổng kết năm học;

- Phối hợp cùng nhà trường trong việc tổ chức cho GV đi tham quan trước khi nghỉ hè;

- Thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác cũng như trong cuộc sống;

 

 

 

 

 

 

 

Trong tháng

3

Đoàn – Đội

- Duy trì việc thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ giáo dục đạo đức cho học sinh, ý thức thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp (về ý thức học tập, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy trường lớp, …);

- Phối hợp cùng cán bộ YTHĐ lồng ghép giáo dục giới tính, chống xâm hại tình dục trẻ em, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vào các tiết chào cờ.

- Phát động thi đua tháng  “trường lớp sạch đẹp, an toàn”;

- TPT Đội tăng cường giám sát việc thực hiện nội quy trường lớp, an ninh trật tự, vệ sinh,…

- Tổ chức kỷ niệm ngày giổ tổ hùng vương 10/3, giải phóng miền năm 30/4 và quốc tế lao động 01/5 (lồng ghép vào các buổi HĐ ngoại khóa: dưới cờ, HĐNGLL, …)

- Phối hợp tốt cùng giám thị và bảo vệ trong việc duy trì nề nếp, tỷ lệ chuyên cần; công tác theo dõi thi đua hàng tuần, tháng; tổng kết thi đua năm học;

- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm trong công tác bình xét chi đội điển hình cuối năm;

- Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh trong hè, ngày 15/5; 19/5

 

 

 

 

 

 

 

Trong tháng

4

Tổ chuyên môn

-Thực hiện chuyên môn từ tuần 36 đến tuần 37 (từ 02/5 đến 11/5).

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ, triển khai lại Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT.

- Bố trí dạy đúng, đủ chương trình đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ II, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, Thực hiện việc bố trí dạy thay kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm.

- Thực hiện nghiêm túc công tác chủ nhiệm lớp.

- Thực hiện chuyên môn từ tuần 36 đến tuần 37;

- Thực hiện sinh hoạt tổng kết tổ chuyên môn, bình xét thi đua cuối năm; tham gia quy trình đánh giá chuẩn NN GV, chuẩn HT, P.HT; Đánh giá VC cuối năm.

- Thực hiện nghiêm túc dạy ôn tập cho học sinh khối 9 theo quy định;

- Kiểm tra, đốn đốc thành viên tổ thực hiện việc dạy học các môn còn PPCT; việc thực hiện chấm trả bài thi học kỳ 2, vào điểm, vào học bạ kịp thời, chính xác sau khi đã tổ chức kiểm tra chéo;

- Thực hiện nghiêm túc thông tin 2 chiều;

- Thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời các biểu mẫu thống kê, báo cáo của nhà trường yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc việc coi, chấm thi hk2, thi lại, thi lớp “mũi nhọn” theo KH;

- GVBM lưu ý về cách chấm bài, cho điểm học sinh phải chính xác (tránh tình trạng học sinh điểm kiểm tra thấp mà vào sổ điểm cao và ngược lại … ); tuyệt đối không được tự ý sửa điểm, nâng điểm học sinh.

 Trong tháng

 

 

 

 

 

 

5

GVCN

- Thực hiện truy bài 15’ đầu giờ nghiêm túc; Duy trì công tác quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp tốt cùng TPT đội, giám thị và gia đình HS trong việc giáo dục đạo đức học sinh;

- Thực hiện thông tin hai chiều kịp thời.

- Duy trì việc chăm sóc cây xanh theo sơ đồ đã phân công (tưới nước + nhổ cỏ…), vườn hoa thường xuyên.

- GVCN duy trì cập nhật điểm kiểm tra TX, ĐK chính xác, chuyên cần tháng trên hệ thống VNEDU; phối hợp cùng đ/c Đạm gửi thông tin về gia đình học sinh; Tiếp tục cập nhật số liệu vào các loại HSSS;

- Đảm bảo duy trì sỉ số, chuyên cần, vận động học sinh bỏ học ra học lại.

- Thường xuyên quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp tốt cùng TPT đội và giám thị trong việc giáo dục đạo đức học sinh;

- Bàn giao và thực hiện việc đền bù CSVC cuối năm học theo quy định (Theo KH của Đ/c Lập);

- Tổ chức xếp thi đua cuối năm, hoàn thành Sổ điểm lớn, Học bạ, báo cáo, … đề xuất khen thưởng;

- Tham gia xét lên lớp ở lại;

- Tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh cuối năm học;

- Phối hợp cùng TPT đội trong việc hướng dẫn học sinh tham gia sinh hoạt hè;

- Tổ chức tổng kết lớp, HĐNGLL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong tháng

 

 

 

 

6

Văn thư – XMC PCGD

- Văn thư tập hợp đầy đủ hồ sơ minh chứng về trường chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (theo TT18 và hướng dẫn của Đ/c Tuyến).

- VT lập danh sách phòng thi, chuẩn bị đầy đủ ấn chỉ ấn phẩm cho thi HKII và thi xếp lớp mũi nhọn (tháng 8).

- Chuẩn bị hồ sơ minh chứng chuẩn HT, P.HT, chuẩn NNGV.

- VT thực hiện tổng hợp các loại báo cáo theo mẫu của PGD và theo phân cấp quản lý;

- XMC-PCGD hoàn thành việc cập nhật số liệu lên hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC theo chỉ đạo của PGD;

 

 

 

Trong tháng

7

Thư viện – Thiết bị - Thí nghiệm

- Duy trì lịch đọc sách; giới thiệu sách; tiếp tục cập nhật hệ thống HSSS;

- Thiết bị - thí nghiệm: trực, chuẩn bị tốt TB ĐD, Hóa chất cho GV giảng dạy; tăng cường vệ sinh thường xuyên; cập nhật HSSS theo quy đinh;

- Thực hiện nghiêm việc theo dõi, cấp nhật HSSS mượn, trả thiết bị, sgk, stk, tài liệu ... của giáo viên và học sinh;

- Tổ chức dọn dẹp, sắp xếp vệ sinh ngăn nắp Thư viên.

 

 

 

Trong tháng

8

KT-TQ

- KT Tham mưu đảm bảo kịp thời chế độ chính sách cho CCVC đơn vị;

- Thủ quỹ cấp phát chế độ kịp thời tới CCVC đơn vị;

- Thực hiện các loại báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách chính xác, kịp thời;

- Thực hiện làm chế độ, chính sách cho CB, GV, NV kịp thời; Hoàn tất hồ sơ chứng từ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho CCVC những khoản kp cuối năm học (thêm giờ, …);

- Tổng hợp nhu cầu tăng lương, … đề nghị UBND huyện điều chỉnh dự toán 6 tháng cuối năm theo quy định.

- Tham mưu hồ sơ thanh lý hợp đồng thời vụ giáo viên.

- Phối hợp cùng cơ quan BHXH và Phòng TC-KH giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho 02 đ/c thôi việc bt đầu từ 01/6/2019 (đ/c Cầu, Dũng). Truy thu tiền tạm ứng của các đ/c thôi việc ngay sau khi rút kinh phí thôi việc theo chế độ 108 và NQ 03.

 

 

 

 

 

Trong tháng

9

YTHĐ

- Duy trì trực, sơ cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, GV; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thường xuyên; phối hợp cùng TPT Đội và GVCN lớp tuyên truyền, giáo dục học sinh về giáo dục giới tính, xâm hại tình dự trẻ em;

- Thường xuyên có mặt tại đơn vị, kịp thời theo dõi, sơ khám ban đầu đối với học sinh bị bệnh, sự cố chấn thương (đặc biệt lưu ý trong thời gian thi học kỳ);
Trong tháng

10

BV- Giám thị

- Thực hiện nghiêm lịch trực đảm bảo ANTT theo quy định;

- Duy trì việc đóng, mở khóa hệ thống điện nước sau một buổi trực, đảm bảo tiết kiệm kinh phí đơn vị.

- Thực hiện nghiêm lịch trực theo quy định;

- Bảo quản tốt CSVC của đơn vị (đặc biệt là thời gian từ 17h30’ đến 19h);

- Tăng cường quản lý HS và theo dõi việc thực hiện nề nếp của HS và GV;

- Thực hiện nghiêm túc việc mở công cho HS về khi tan học (đi bằng ô tô, đi bằng xe đạp và cha mẹ đưa rước).

 

 

 

Trong tháng

 

11

VSQD

- Tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ ở mọi chỗ trong khuôn viên trường

Trong tháng

C. Triển khai công văn.

1. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐ ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cườngpháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục;

2. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định Qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.số đạo đức nhà giáo;

3. Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Phú Riềng về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Riềng.

4. Công văn số 830/SVHTTDL-VH, ngày 11/4/2019 của Sở VHTT&DT về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm và một số nội dung về nghi lễ, khánh tiết (Không tổ chức Lễ kỹ niệm hàng năm, không tổ chức tiệc chiêu đãi, tặng quà, ...).

5. Chuẩn HT, Chuẩn NNGV theo Hướng dẫn thực hiện theo TT14 và TT20 (...).

C. Công tác khác.

- Phân công Bồi dưỡng HSG năm học 2019-2020 (bắt đầu ôn tập từ Tháng 6), cụ thể như sau:

+ Môn Toán: Cô Sáu, Cô Hiện;

+ Môn Anh văn: Cô Nhung, Cô Lúy;

+ Môn Lý: Thầy Thành, Cô Thảo;

+ Môn Hóa: Cô Tuyết Hạnh, Cô Mỹ Phương;

+ Môn Văn: Cô Hoài Thương.

D. Tổ chức thực hiện.

- CB, GV, NV nhà trường căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ phụ trách bộ phận theo phân cấp quản lý để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                                                    (Đã ký)           

- P.HT, Các bộ phận (để thực hiện);

- Lưu VT.                                                                                           Cao Việt Thắng